top of page

Ashley

Alleen wie per ongeluk in het water sukkelt en niet kan zwemmen, kan eventueel gered worden. Maar dan nog is de kans reëel dat een goede ziel mee ten onder gesleurd wordt. Barbara trouwde met mijn broer Antoine omdat ze geloofde dat ze Antoine kon redden. Een klassieke denkfout. De relatie tussen Antoine en Barbara had veel weg van een wedstrijd touwtrekken. Zij probeerde hem op het droge te krijgen, hij haar in de drek. Toen Barbara Antoine los liet, vielen ze allebei om. Antoine wentelde zich in zijn rol van de verongelijkte bedrogene, het slachtoffer. Het was zijn alibi om lustig verder te kunnen zuipen. Barbara liet zich op haar beurt redden door een mannelijke versie van zichzelf, waarmee ze eerst een kind maakte, en dan een nieuwe touwtrekkerij begon. Ook Barbara verzette zich tegen haar redder. Ook hij liet haar schieten. Ook zij voelde zich verraden. Op Facebook leeft de kleine prinses Ashley twee perfect uitgetekende parallelle scenario’s, waarin zij gelijktijdig twee verschillende eerste woordjes uitspreekt, op dezelfde dag op twee verschillende plekken haar allereerste stapjes zet, en in twee lenzen prinsessengeluk uitstraalt. In beide scenario’s is ook Ashley een redster. En niemand zal haar verhinderen te verzuipen.


37 weergaven
Archief
bottom of page